Werkplezier

Motivatie van medewerkers

Mensen die met bevlogenheid aan het werk zijn, hebben plezier in hun werk.  Er is een goede balans tussen werk en privé, ze zien hun werk als uitdaging en hebben het gevoel op de juiste plek te zitten. Binnen de huidige ARBO-wetgeving wordt zowel van de werkgever als de medewerker verlangd dusdanige voorwaarden te scheppen dat de medewerker zijn of haar werkzaamheden optimaal kan uitvoeren en hierin adequate ondersteuning krijgt.
Door middel van individuele of groeps-coachingstrajecten kan deze ondersteuning op tijdelijke basis geleverd worden.

Klik hier voor een vrijblijvend gesprek>>