Mindfulness

Voor het vergroten van je bewustzijn, inzicht, balans, ontspanning en vitaliteit.

We kennen allemaal wel momenten dat we er met onze aandacht niet ‘bij’ zijn. Vaak bevinden we ons dan in een drukke werkomgeving waar veel van ons gevraagd wordt; we zijn dan in ons hoofd al bezig met alles wat we nog moeten, of we maken ons druk over zaken die al hebben plaatsgevonden. Onbewust en onbedoeld zijn we met onze gedachten elders en de kans is groot dat we ons verliezen in de hectiek van de dag. We voelen ons dan regelmatig geleefd, gespannen en ervaren weinig innerlijke rust.

Essentie van mindfulness

De essentie van mindfulness is het geven van gerichte, doelbewuste en heldere aandacht aan dit moment: aan het hier en nu. Deze aandacht die je geeft is bijzonder: ze is mild, vol vertrouwen en onthoudt zich van oordelen. Door mindfulness toe te passen en te integreren in je manier van leven en werken zul je ervaren dat je:

  • meer gefocust en oplettender bent,
  • je luistervaardigheid wordt vergroot
  • beter kunt omgaan met werkdruk
  • meer in balans bent en je vitaliteit toeneemt
  • persoonlijke kracht en vertrouwen ontwikkelt
  • meer grip hebt op je eigen leven
  • makkelijk om kunt gaan met alle aspecten van het leven
  • voluit leeft en werkt

Kortom door het beoefenen van mindfulness versterk je je (persoonlijk-) leiderschap.

Toepassingen mindfulness op het werk

Mindfulness is niet een trucje dat je even snel leert, het is een andere manier van in het leven staan. Het vraagt dan ook tijd en aandacht om het je eigen te maken; het is ook niet voor niets een training. In dit programma ‘mindfulness in bedrijf’ bieden we verschillende werkvormen aan waar mindfulness centraal staat:

1.    Proeverij

Het is fijn om met mindfulness kennis te kunnen maken in een workshop: De Proeverij. Hier krijg je de gelegenheid om er zowel aan te kunnen ruiken en ervan te kunnen proeven. Het is een mooie manier waarin je in 2 uur tijd meer zicht krijgt op wat mindfulness is, welke thema’s in ‘De Basis’ aan bod komen en wat het mogelijk voor jou kan betekenen. Van hieruit kun je besluiten of je ‘De Basis’ wilt gaan volgen en zo je te versterken in je (persoonlijk-) leiderschap. Uiteraard krijg je een aantal tools en oefeningen mee die je direct in de praktijk kunt gebruiken.

2.    De Basis

Deze training heet niet voor niets ‘De Basis’. Het is een training van 5 bijeenkomsten van 4 uur. De basis wordt gevormd door de thema’s uit de reguliere mindfulnesstraining met als bijzonderheid dat we de praktijk vanuit de organisatie meenemen in de training; maatwerk dus. Zo heeft de training het meeste rendement.

3.    De Verdieping

‘De Verdieping’ is bedoelt voor leiders en managers die op een betekenisvolle wijze uitdrukking willen geven aan hun leiderschap. Leiders die effectief, succesvol en inspirerend willen zijn in hun werk en die vanuit ‘De Basis’ hebben ervaren dat mindfulness hiervoor het juiste vertrekpunt is. Inspirerend, effectief, betekenis- en succesvol zijn vraagt wel wat van jou als leider. ‘De Verdieping’ is dan ook een training die de bereidheid vraagt om te willen en te durven kijken naar jezelf, je open te stellen en werkelijk te luisteren. Het vraagt om vertrouwen en om loslaten. De methodieken die we gebruiken komen voort uit de ervaringen van succesvolle leiders. Deze training wordt gegeven door 2 trainers en bestaat uit 3-4 bijeenkomsten van 4 uur.

Vraag hier een vrijblijvend gesprek aan over mindfulness>>