[:nl]Missie en Visie[:en]Mission & Vision[:]

[:nl]

Visie

Vitale medewerkers = vitale organisatie. Wij leven in een turbulente tijd van verandering en recessie. Bedrijven worden gedwongen te reorganiseren en processen aan te passen waardoor er efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. Dit heeft tot gevolg dat de druk op medewerkers alsmaar toeneemt. Zij hebben juist in deze tijd extra aandacht en begeleiding nodig om vitaal, gemotiveerd en geïnspireerd te blijven. Het nieuwe werken vraagt een stevig gewortelde teamspirit en brengt werk en privé dichter bij elkaar. Vitaliteit en een goede work/life balance verdienen ruime aandacht. Ook met het langer doorwerken tot 67 jaar dient zich een nieuwe uitdaging aan om medewerkers, die al jaren op dezelfde plek zitten, gemotiveerd te houden en hun kennis en ervaring te delen met jongere collega’s. HandsatWork gaat uit van de holistische visie dat vitaliteit, motivatie en inspiratie de kernthema’s van ondernemen in de 21e eeuw zijn. Wij ontwikkelen programma’s op maat om uw organisatie daarin te begeleiden.

Missie

HandsatWork stelt zich tot doel de vitaliteit van mens en organisatie te optimaliseren.

Vision

HandsatWork aims to support and improve the vitality and well being of employees in (international) organisations. HandsatWork offers a platform to organisations who consider their employees to be their most important asset. They understand that employees form the DNA of the organisation. The added value lies in the group of people behind the company name, the product or brand. The approach of HandsatWork has its effect on the performance of both the employees and the organisation. It goes without saying that enthusiastic, energetic people provide a positive work climate with lower stress levels and an increase in productivity and creativity. We counsel people at work in improving and maintaining balance between body, mind and spirit. To achieve this, HandsatWork offers tailor-made Vitality programs.

Mission

HandsatWork aims to optimise the vitality of individuals and organisations.

[:]