Missie en Visie

Visie

Vitale medewerkers = vitale organisatie. Wij leven in een turbulente tijd van verandering en recessie. Bedrijven worden gedwongen te reorganiseren en processen aan te passen waardoor er efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. Dit heeft tot gevolg dat de druk op medewerkers alsmaar toeneemt. Zij hebben juist in deze tijd extra aandacht en begeleiding nodig om vitaal, gemotiveerd en geïnspireerd te blijven. Het nieuwe werken vraagt een stevig gewortelde teamspirit en brengt werk en privé dichter bij elkaar. Vitaliteit en een goede work/life balance verdienen ruime aandacht. Ook met het langer doorwerken tot 67 jaar dient zich een nieuwe uitdaging aan om medewerkers, die al jaren op dezelfde plek zitten, gemotiveerd te houden en hun kennis en ervaring te delen met jongere collega’s. HandsatWork gaat uit van de holistische visie dat vitaliteit, motivatie en inspiratie de kernthema’s van ondernemen in de 21e eeuw zijn. Wij ontwikkelen programma’s op maat om uw organisatie daarin te begeleiden.

Missie

HandsatWork stelt zich tot doel de vitaliteit van mens en organisatie te optimaliseren.