Werkplezier

[:nl]

Motivatie van medewerkers

Mensen die met bevlogenheid aan het werk zijn, hebben plezier in hun werk.  Er is een goede balans tussen werk en privé, ze zien hun werk als uitdaging en hebben het gevoel op de juiste plek te zitten. Binnen de huidige ARBO-wetgeving wordt zowel van de werkgever als de medewerker verlangd dusdanige voorwaarden te scheppen dat de medewerker zijn of haar werkzaamheden optimaal kan uitvoeren en hierin adequate ondersteuning krijgt.
Door middel van individuele of groeps-coachingstrajecten kan deze ondersteuning op tijdelijke basis geleverd worden.

Klik hier voor een vrijblijvend gesprek>>

 

 [:en]

Motivated employees are passionate about their work and enjoy the daily challenges in the workplace. They inspire their colleagues and are dedicated to the company.

A motivated workforce positively influences an organisation in many ways.

Having a motivated workforce means employees are mentally and physically healthy. For any organisation, a motivated workforce leads to higher productivity, which in turn leads to higher profits. Therefore, it is essential for any organisation to monitor and improve the motivation of their employees. HandsatWork offers tailor-made motivation programs for individuals and teams that enhance and improve motivation.

More information or free consultation>>

[:]